Основният лидер на това събитие е Асоциация ИПИ, активна в областта на съвременните изкуства, която прави най-големия международен фестивал за съвременни изкуства в алтернативни пространства, наречен: Водна кула Арт Фест в София, България от 2006 г. Фестивалът, който инициирахме, се разви след 10-то си издание юбилей през 2016 г. в платформа за резиденция, привличаща артисти от цял свят за работа в София заопределен период от време под общата тема Социално развитие чрез творчески практики, извършвани отново в различни изоставени или недостатъчно използвани сгради и обекти из София. Качеството на тези сайтове е вдъхновение за артистична намеса, но в същото време привлича общественото внимание към социалните и други проблеми около аурата на въпросните обекти (понякога сградите, които използваме, са обект на културно наследство). Качеството на изоставеността преобладава в много райони в България, недостатъчното население в определени региони е очевидно и чрез нашия проект, който спечели популярност и признание в световен мащаб, бихме искали да отидем и на други места в България.

Взаимодействието и съпричастността между хората и приобщаващото отношение към различните етноси и култури е това, което ще насърчаваме да развиваме чрез творчески работилници и взаимодействия чрез изкуство и музика в нашите събития.

Голям е проблемът с елитаризацията на изкуството и културата и липсата на ясен достъп до културни събития на общностите в покрайнините на населените места. Като част от нашата стратегия за интегриране на такива общности и развитие на чувството им за принадлежност, нашият избор е пренебрегвани обществени места за взаимодействие през годините. Тъй като някои от тези места имат определена стойност за града ни от историческа архитектурна или естетическа гледна точка. Докосването до тях е докосване до географската памет на една култура, нация, общност и живеейки и социализирайки ги чрез изкуството, даваме възможност за преосмисляне на ценности, свързани с духа и историята на мястото, както и да обърнем внимание на нашите вътрешно пренебрежение и необходимост от приемственост и развитие чрез емпатия.